top of page

RETOURBELEID

Verzakingsrecht

 

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen en babyvoeding, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Advicare tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met bestelbon in het pakket én retouretiket = bijgevoegde barcode met uw adresgegevens en die van de apotheek op het pakket) terugsturen via Bpost, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Advicare – Sego Pharma bvba, Kwademeer 3, 2480 Dessel. Verzonden geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen worden niet teruggenomen, behalve in geval van gebrek.

 

Indien de goederen zijn toegezonden aan Advicare onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Advicare zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven,  en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Advicare (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Advicare.

 

Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

bottom of page