Actieve verbanden

Actieve verbanden bevorderen en behouden een vochtig wondmilieu. Hierdoor hebben deze een actieve invloed op de wondheling.